ZAKON o zaštiti od požara

Načelo solidarnosti

Član 13

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Subjekti zaštite od požara dužni su da međusobno pomažu jedni drugima u otklanjanju posledica požara.

« Prethodni član Sledeći član »