ZAKON o zaštiti od požara

Načelo odgovornosti

Član 14

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Odgovorna lica u državnim organima, organima autonomne pokrajine i organima jedinice lokalne samouprave, privredna društva i druga pravna i fizička lica odgovorna su za sprovođenje mera zaštite od požara.

« Prethodni član Sledeći član »