ZAKON o zaštiti od požara

Nadzor nad građenjem objekata

Član 80

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Nadzor nad građenjem objekta obuhvata:

1) kontrolu da li se građenje vrši prema Glavnom projektu zaštite od požara;

2) kontrolu i proveru kvaliteta izvođenja svih vrsta radova i primenu propisa, standarda na koje se tehnički propisi pozivaju i tehničkih normativa iz oblasti zaštite od požara; proveru da li postoje dokazi o kvalitetu materijala, opreme i instalacija koji se ugrađuju, prema Glavnom projektu zaštite od požara; davanje uputstva izvođaču radova; saradnju sa projektantom radi obezbeđenja tehnoloških i organizacionih rešenja za izvođenje radova i rešavanje drugih pitanja koja se pojave u toku izvođenja radova.

« Prethodni član Sledeći član »