Carinski zakon

POSTUPCISA EKONOMSKIM DEJSTVOM

A.Zajedničke odredbe

ODELJAK 3 CARINSKIPOSTUPCI SA ODLAGANJEM I CARINSKI

Carinski postupci sa odlaganjem i carinski postupci sa ekonomskim dejstvom

Član 110

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Carinski postupak sa odlaganjem je postupak:.

– tranzita;

– carinskog skladištenja;

– aktivnog oplemenjivanja uz primenu sistema odlaganja;

– prerade pod carinskom kontrolom;

– privremenog uvoza.

Carinski postupak sa ekonomskim dejstvom je postupak:.

– carinskog skladištenja;

– aktivnog oplemenjivanja;

– prerade pod carinskom kontrolom;

– privremenog uvoza;

– pasivnog oplemenjivanja.

Uvozna roba je roba koja je stavljena u carinski postupak sa odlaganjem i roba nad kojom je, na osnovu postupka aktivnog oplemenjivanja uz primenu sistema povraćaja, sproveden postupak stavljanja u slobodan promet, uz ispunjenje formalnosti predviđenih članom 156. ovog zakona.

Roba u nepromenjenom stanju je uvozna roba koja u postupku aktivnog oplemenjivanja, ili u postupku prerade pod carinskom kontrolom, nije bila predmet neke obrade ili prerade.

Vlada donosi propise za primenu carinskih postupaka sa odlaganjem i carinskih postupaka sa ekonomskim dejstvom, za pojednostavljenja tih postupaka, kao i za primenu odredaba koje se odnose na mere trgovinske ili poljoprivredne politike.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »