Carinski zakon

Uslovi i način povraćaja ili otpusta uvoznih dažbina

Član 156

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Nosilac odobrenja za postupak aktivnog oplemenjivanja može zahtevati povraćaj (ili otpust od uvozne carine) ako carinskom organu dokaže da je uvezena roba koja je bila stavljena u slobodan promet u okviru sistema povraćaja u obliku dobijenih proizvoda ili robe u nepromenjenom stanju:.

1) izvezena, ili

2) stavljena, u nameri da se ponovno izveze, u tranzitni postupak, u postupak carinskog skladištenja, postupak privremenog uvoza ili postupak aktivnog oplemenjivanja u sistemu odlaganja, ili u slobodnu zonu ili slobodno skladište, ako su ispunjeni ostali propisani uslovi za stavljanje u predmetni postupak.

U slučaju iz tačke 2. ovog stava dobijeni proizvodi i roba u nepromenjenom stanju smatraju se stranom robom.

Vlada propisuje rok u kojem se može podneti zahtev za povraćaj uvoznih dažbina.

Ne isključujući odredbu člana 150. stav 1. tačka 2) ovog zakona, ako se dobijeni proizvodi ili roba u nepromenjenom stanju, koji su bili stavljeni u carinski postupak ili u slobodnu zonu ili slobodno skladište, u skladu sa stavom 1. ovog člana, stavljaju u slobodan promet, iznos uvoznih dažbina koji je vraćen odnosno za koji je izvršen otpust, smatraće se iznosom carinskog duga.

Radi utvrđivanja iznosa uvoznih dažbina koje podležu vraćanju ili otpuštanju, shodno se primenjuje odredba člana 150. stav 1. tačka 1) ovog zakona.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »