Carinski zakon

Kada roba gubi status domaće robe

Član 109

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Roba koja je stavljena u slobodan promet gubi carinski status domaće robe:.

1) ako je deklaracija za stavljanje robe u slobodan promet poništena pošto je roba puštena deklarantu;

2) ako je iznos uvoznih dažbina koji se za robu plaća vraćen ili ako je dug otpušten:.

– u postupku aktivnog oplemenjivanja uz primenu sistema povraćaja, – zato što roba ima nedostatke, ili ne odgovara uslovima iz ugovora, pod uslovima iz člana 275. ovog zakona, ili

– u slučajevima koji su navedeni u članu 276. ovog zakona, kada je povraćaj ili otpust duga uslovljen izvozom ili ponovnim izvozom ili stavljanjem robe u neki drugi odgovarajući carinski dozvoljen postupak ili upotrebu.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »