Carinski zakon

Završetak postupka spoljnog tranzita

Član 119

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Dopremanjem robe i predajom tranzitnih dokumenata odredišnoj carinarnici u skladu sa odredbama ovog zakona postupak spoljnog tranzita završava se i obaveze nosioca su ispunjene.

Carinski organ okončaće postupak kada je u mogućnosti da, poređenjem podataka koji su na raspolaganju kod ulazne i odredišne carinarnice, utvrdi da je postupak završen na propisan način.

II . Spoljni tranzit – posebne odredbe
Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »