Carinski zakon

Obaveze korisnika skladišta

Član 132

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Izuzetno od odredaba člana 131. ovog zakona, u odobrenju za upravljanje javnim skladištem može se odrediti da je za obaveze iz člana 131. stav 1. tač. 1) ili 2) ovog zakona odgovoran isključivo korisnik skladišta.

Korisnik skladišta je u svakom trenutku dužan da ispunjava obaveze koje nastaju stavljanjem robe u postupak carinskog skladištenja.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »