Carinski zakon

Prenošenje prava i obaveze držaoca skladišta

Član 133

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Prava i obaveze držaoca skladišta mogu se, uz saglasnost carinskog organa, preneti na drugo lice.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »