Carinski zakon

Polaganje obezbeđenja

Član 134

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Carinski organ, pored obezbeđenja iz člana 115. ovog zakona, može da zahteva od držaoca skladišta da položi obezbeđenje da će ispuniti obaveze iz člana 131. ovog zakona.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »