Carinski zakon

Privremeno iznošenje robe

Član 139

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Roba se može privremeno izneti iz carinskog skladišta, ako to zahtevaju posebne okolnosti, uz prethodno odobrenje carinskog organa i pod uslovima koje taj organ odredi.

Za vreme dok nije u carinskom skladištu, roba može biti predmet uobičajenih radnji iz člana 138. ovog zakona.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »