Carinski zakon

Uobičajeni oblici postupanja

Član 138

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Uvozna roba može biti predmet uobičajenog postupanja koje se obavlja radi očuvanja robe, poboljšanja njenog izgleda ili kvaliteta, odnosno pripreme za tržište ili dalju prodaju.

Domaća roba iz člana 128. stav 1. tačka 2) ovog zakona stavljena u postupak carinskog skladištenja koja je zaštićena merama poljoprivredne politike može biti predmet samo onih oblika postupanja koji su izričito predviđeni za tu robu.

Radnje iz stava 1. ovog člana vrše se pod carinskim nadzorom, uz prethodno odobrenje carinskog organa.

Vlada može da propiše uobičajene oblike postupanja sa robom iz st. 1. i 2. ovog člana, kao i da na predlog ministra nadležnog za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede odredi slučajeve u kojima je zabranjeno postupanje iz stava 1. ovog člana s robom na koju se primenjuju zaštitne mere poljoprivredne politike.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »