Carinski zakon

Premeštaj robe

Član 140

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Carinski organ može odobriti da se roba koja je stavljena u postupak carinskog skladištenja prenese iz jednog carinskog skladišta u drugo.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »