Carinski zakon

Poništavanje odluke

Član 14

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Odluka, koja je povoljna za lice na koje se odnosi, poništava se ako je doneta na osnovu netačnih i nepotpunih podataka i ako:.

1) je podnosilac zahteva znao ili je trebalo da zna da su podaci netačni ili nepotpuni, i

2) takva odluka ne bi mogla da se donese na osnovu tačnih ili potpunih podataka.

Odluka iz stava 1. ovog člana dostavlja se bez odlaganja licu na koje se odnosi.

Poništenje proizvodi pravno dejstvo od dana donošenja poništene odluke.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »