Carinski zakon

Carinska vrednost skladištene robe

Član 141

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ako je za uvoznu robu u postupku carinskog skladištenja nastao carinski dug troškovi skladištenja i održavanja robe koji nastanu za vreme skladištenja neće se uračunati u carinsku vrednost robe, pod uslovom da su ti troškovi prikazani odvojeno od stvarno plaćene cene, odnosno cene koju treba platiti za tu robu.

Ako je uvozna roba bila predmet uobičajenih radnji u smislu člana 138. ovog zakona, prilikom utvrđivanja uvoznih dažbina na zahtev deklaranta, prihvatiće se vrsta, carinska vrednost i količina robe kakva je bila u vreme nastanka carinskog duga, u skladu sa članom 251. ovog zakona, kao da roba nije bila predmet uobičajenih radnji.

Ako se uvozna roba stavlja u slobodan promet u skladu sa članom 101. stav 1. tačka 3) ovog zakona, u cilju primene člana 251. ovog zakona, prihvatiće se vrsta, carinska vrednost i količina robe kakva je bila u trenutku stavljanja robe u postupak carinskog skladištenja.

Odredbe stava 3. ovog člana primenjuju se ako je kao carinska vrednost prihvaćena vrednost robe u trenutku stavljanja robe u postupak carinskog skladištenja, osim ako deklarant zahteva da se prihvati carinska vrednost utvrđena u trenutku nastanka carinskog duga.

Naknadna kontrola iz člana 103. ovog zakona može se vršiti i za robu iz stava 3. ovog člana.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »