Carinski zakon

Oplemenjivanje van carinskog područja Republike Srbije i određivanje carinske vrednosti

Član 151

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Dobijeni proizvodi ili roba u nepromenjenom stanju, delimično ili u celini, mogu se privremeno izvoziti radi daljeg oplemenjivanja van carinskog područja Republike Srbije, uz odobrenje carinskog organa, u skladu sa uslovima propisanim za postupak pasivnog oplemenjivanja.

Ako nastane carinski dug u vezi sa ponovo uvezenim proizvodima, naplatiće se:.

1) uvozne dažbine za dobijene proizvode ili robu u nepromenjenom stanju iz stava 1. ovog člana, obračunate u skladu s odredbama čl. 149. i 150. ovog zakona i 2) uvozne dažbine za proizvode ponovo uvezene, posle oplemenjivanja van carinskog područja Republike Srbije, čiji će iznos biti obračunat u skladu sa odredbama koje uređuju postupak pasivnog oplemenjivanja, pod istim uslovima koji bi bili primenjeni da su proizvodi izvezeni u skladu sa tim postupkom bili stavljeni u slobodan promet pre izvoza.

V . Posebne odredbe za sistem povraćaja
Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »