Carinski zakon

Uslovi za sistem povraćaja

Član 152

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Sistem povraćaja može se primeniti na svu robu osim ako je u trenutku prihvatanja deklaracije za stavljanje robe u slobodan promet:.

1) uvozna roba predmet količinskih uvoznih ograničenja,

2) uvozna roba predmet tarifnih kvota,

3) za uvoznu robu u okviru mera poljoprivredne politike propisano podnošenje uvozne ili izvozne dozvole ili sertifikata,

4) za dobijene proizvode predviđena izvozna naknada ili druga naknada pri izvozu.

U sistemu povraćaja, povraćaj uvoznih dažbina nije moguć ako u trenutku prihvatanja izvozne deklaracije za dobijene proizvode ti proizvodi podležu podnošenju uvozne ili izvozne dozvole ili potvrde u skladu sa merama poljoprivredne politike ili je za njih određena izvozna ili druga dažbina.

Propisom donetim na osnovu člana 110. stav 5. ovog zakona može se odrediti roba na koju se ne primenjuju odredbe st. 1. i 2. ovog člana.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »