Carinski zakon

Šta se ne smatra izvozom

Član 155

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Privremeni izvoz dobijenih proizvoda koji je obavljen u skladu sa odredbom člana 151. stav 1. ovog zakona ne smatra se izvozom u smislu odredbe člana 156. ovog zakona, osim ako u roku koji je odredio carinski organ ti proizvodi ne budu ponovo uvezeni u carinsko područje Republike Srbije.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »