Carinski zakon

Ograničenja

Član 173

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Postupak pasivnog oplemenjivanja nije dozvoljen za domaću robu:.

1) čijim izvozom se stiče pravo na povraćaj ili otpust uvoznih dažbina, 2) koja je pre izvoza bila stavljena u slobodan promet s potpunim oslobođenjem od uvoznih dažbina zbog svoje upotrebe u posebne svrhe, sve dok se primenjuju uslovi za odobravanje tog oslobođenja, osim ako se proces oplemenjivanja odnosi na popravku,

3) čiji izvoz daje pravo na dodelu izvoznih naknada ili za koju se zbog izvoza, osim naknada, dodeljuju druge finansijske pogodnosti u okviru mera poljoprivredne politike.

Vlada može da propiše u kojim slučajevima se ne primenjuju odredbe stava 1. tačka 2) ovog člana.

II . Davanje odobrenja
Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »