Carinski zakon

E.Postupak pasivnog oplemenjivanja I . Opšte odredbe

Pojam

Član 172

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Uz primenu odredaba člana 151. i čl. 181. do 186. ovog zakona, postupak pasivnog oplemenjivanja može se odobriti za domaću robu koja se privremeno izvozi iz carinskoga područja Republike Srbije radi oplemenjivanja. Proizvodi koji nastanu u postupku pasivnog oplemenjivanja mogu se staviti u slobodan promet sa potpunim ili delimičnim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina.

Na privremeni izvoz domaće robe primenjuju se izvozne carine, mere trgovinske politike i druge formalnosti predviđene za izvoz domaće robe iz carinskoga područja Republike Srbije.

Privremeno izvezenom robom smatra se roba stavljena u postupak pasivnog oplemenjivanja.

Procesom oplemenjivanja smatra se proces iz člana 143. stav 2. prva, druga i treća alineja ovog zakona.

Dobijenim proizvodima smatraju se proizvodi nastali kao rezultat procesa oplemenjivanja.

Normativom smatra se količina ili procenat dobijenih proizvoda nastalih oplemenjivanjem određene količine privremeno izvezene robe.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »