Carinski zakon

Član 174

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Carinski organ daje odobrenje na pismeni zahtev lica koje organizuje pasivno oplemenjivanje.

Izuzetno od stava 1. ovoga člana odobrenje za postupak pasivnog oplemenjivanja može se dati i licu koje ne organizuje izvođenje procesa oplemenjivanja ako se radi o robi domaćeg porekla u smislu pravila o nepreferencijalnom poreklu robe iz čl. 32. do 36. ovog zakona i ako se proces oplemenjivanja sastoji od ugrađivanja te robe u stranu robu koja će se u Republiku Srbiju uvesti kao dobijen proizvod, pod uslovom da pasivno oplemenjivanje doprinosi boljoj prodaji robe za izvoz i da uvoz dobijenoga proizvoda ne ugrožava osnovne interese srpskih proizvođača takvih proizvoda ili proizvoda sličnih uvezenim dobijenim proizvodima. Vlada propisuje slučajeve i postupak primene ovog stava.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »