Carinski zakon

Rok

Član 176

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Carinski organ određuje rok u kojem se dobijeni proizvodi moraju ponovo uvesti u carinsko područje Republike Srbije. Taj rok se može produžiti na osnovu blagovremenog i opravdanog zahteva nosioca odobrenja.

Carinski organ utvrđuje normativ ili metod utvrđivanja normativa za izvoz i uvoz roba u postupku pasivnog oplemenjivanja.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »