Carinski zakon

Proizvod za zamenu

Član 182

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Proizvodi za zamenu moraju imati istu tarifnu oznaku, isti kvalitet i iste tehničke karakteristike kao privremeno izvezena roba kada bi na njoj bila obavljena popravka.

Ako je privremeno izvezena roba bila korišćena pre izvoza, proizvodi za zamenu moraju biti korišćeni, a ne novi proizvodi.

Carinski organ može dozvoliti izuzetke od primene stava 2. ovog člana ako se proizvodi za zamenu isporučuju besplatno na osnovu ugovorene ili zakonske garantne obaveze ili zbog proizvodnog nedostatka robe.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »