Carinski zakon

Mere trgovinske politike

Član 187

  « Prethodni član     Sledeći član »  

U postupcima predviđenim u okviru pasivnog oplemenjivanja primenjuju se mere trgovinske politike.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »