Carinski zakon

Odredbe koje se ne primenjuju

Član 186

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Odredbe člana 174. stav 2. i člana 175. stav 1. tačka 2) ovog zakona ne primenjuju se u okviru sistema standardne zamene.

V . Ostale odredbe
Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »