Carinski zakon

ODELJAK 4. POSTUPAK IZVOZA

Pojam

Član 188

  « Prethodni član     Sledeći član »  

U postupku izvoza carinski organ odobrava iznošenje domaće robe iz carinskog područja Republike Srbije. U postupku izvoza primenjuju se izvozne formalnosti uključujući primenu trgovinskih mera i obračunava se izvozna carina ako je propisana.

Domaća roba namenjena iznošenju iz carinskog područja Republike Srbije stavlja se u izvozni postupak, osim u slučaju robe stavljene u postupak pasivnog oplemenjivanja ili u postupak tranzita u skladu sa članom 125. ovog zakona.

Vlada propisuje slučajeve i uslove pod kojima se ne podnosi izvozna deklaracija za robu koja napušta carinsko područje Republike Srbije.

Izvozna deklaracija podnosi se carinskom organu nadležnom prema sedištu ili prebivalištu izvoznika ili prema mestu u kome se roba pakuje odnosno utovara za izvoz.

Vlada može propisati izuzetke od stava 4. ovog člana.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »