Carinski zakon

Drugi slučajevi polaganja obezbeđenja

Član 226

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ako prema carinskim propisima polaganje obezbeđenja nije obavezno, carinski organ može da zahteva polaganje obezbeđenja ako oceni da nije sigurno da će plaćanje carinskoga duga ili carinskoga duga koji bi mogao nastati biti blagovremeno izvršena.

Obezbeđenje za plaćanje carinskog duga na osnovu stava 1. ovog člana može da se zahteva:.

1) u trenutku primene propisa kojima se zahteva polaganje obezbeđenja, 2) naknadno, u svakom trenutku ako carinski organ utvrdi da carinski dug koji je nastao ili bi mogao nastati neće biti namiren u propisanome roku.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »