Carinski zakon

Zajedničko obezbeđenje

Član 227

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Na zahtev lica iz člana 225. st. 1. i 3. ovog zakona carinski organ može da odobri da se za dva ili više postupaka u vezi sa kojima je carinski dug nastao ili bi mogao nastati položi zajedničko obezbeđenje.

Vlada propisuje bliže uslove i postupak polaganja obezbeđenja iz stava 1. ovog člana.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »