Carinski zakon

Carinski dug kod nezakonitog unošenja robe

Član 238

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Carinski dug pri uvozu nastaje i:.

1) nezakonitim unošenjem u carinsko područje Republike Srbije robe koja podleže plaćanju uvoznih dažbina;

2) nezakonitim unošenjem robe iz stava 1. tačka 1) ovog člana iz slobodne zone u drugi deo carinskog područja Republike Srbije.

Nezakonitim unošenjem robe u smislu ovog člana smatra se unošenje robe suprotno odredbama čl. 63. do 66. ovog zakona i člana 202. stav 1. tačka 2) ovog zakona.

Carinski dug nastaje u trenutku nezakonitog unošenja robe u carinsko područje.

Dužnik je lice koje je:.

1) nezakonito unelo robu,

2) učestvovalo u nezakonitom unošenju robe, a znalo je ili je moglo da zna da je takvo unošenje nezakonito, 3) steklo svojinu ili državinu nad robom iz stava 1. ovog člana i koje je u trenutku sticanja ili prijema robe znalo ili je moglo da zna da je roba nezakonito uneta.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »