Carinski zakon

Ostaci ili otpaci kod uništenja robe

Član 243

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ako, u skladu sa odredbama člana 242. stav 1. ovog zakona, nije nastao carinski dug za robu koja je pod uslovom upotrebe u posebne svrhe stavljena u slobodan promet uz nižu ili stopu carine nula, ostaci ili otpaci koji preostanu posle uništenja takve robe smatraće se stranom robom.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »