Carinski zakon

Nastanak carinskog duga pri izvozu kada je podneta deklaracija

Član 245

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Carinski dug pri izvozu nastaje za robu koja podleže izvoznim dažbinama, a koja se, nakon podnošenja deklaracije, izvozi iz carinskog područja Republike Srbije.

Carinski dug nastaje u trenutku prihvatanja izvozne deklaracije za tu robu.

Dužnik je deklarant. U slučaju posrednog zastupanja, dužnikom smatra se i lice za čiji je račun izvozna deklaracija podneta.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »