Carinski zakon

Rokovi knjiženja duga

Član 258

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ako je carinski dug nastao prihvatanjem deklaracije za neki carinski postupak, osim za postupak privremenog uvoza uz delimično oslobođenje od plaćanja dažbine ili izvršenjem neke druge radnje sa istim dejstvom kao i prihvatanje deklaracije, iznos takvog carinskog duga će se proknjižiti čim se završi obračun iznosa carinskog duga.

Ukupan iznos carinskog duga za svu robu puštenu jednom istom licu u roku koji odredi carinski organ, a koji ne može biti duži od 31 dana, može se proknjižiti jednim knjiženjem na kraju tog perioda, pod uslovom da je plaćanje obezbeđeno. Knjiženje se mora izvršiti najkasnije dva dana nakon isteka odobrenog perioda.

Kada je propisano da roba može biti puštena pre nego su uslovi za određenje iznosa nastalog carinskog duga ili obaveze za plaćanje carinskog duga ispunjeni, tada će se dug knjižiti najkasnije dva dana nakon što iznos carinskog duga bude obračunat ili obaveza njegovog plaćanja konačno utvrđena.

Ako je carinski dug nastao pod uslovima drukčijim od onih iz st. 1. i 2. ovog člana, iznos duga se knjiži u roku od dva dana od dana kad je carinski organ u mogućnosti da:.

1) izračuna iznos dažbina, i 2) utvrdi identitet dužnika.

Carinski organ može da produži rokove iz ovog člana, najduže za osam dana, ako posebne okolnosti onemogućavaju carinski organ da knjiženje sprovede u propisanom roku.

Rokovi iz stava 5. ovog člana ne primenjuju se u slučaju nepredviđenih okolnosti ili više sile.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »