Carinski zakon

Knjiženje

Član 257

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Carinski organ iz člana 254. ovog zakona proknjižiće, u skladu sa nacionalnim propisima, iznos dažbine koji treba platiti utvrđen u skladu sa tim članom, osim u slučajevima iz člana 255. stav 2. ovog zakona.

Carinski organ ne mora da proknjiži iznose dažbina o kojima, u skladu sa odredbama člana 256. ovog zakona, više ne može da obavesti dužnika.

Ministar propisuje način knjiženja iznosa dažbina. Knjiženja se mogu razlikovati u zavisnosti od toga da li je carinski organ, na osnovu okolnosti u kojima je carinski dug nastao, uveren da će ti iznosi biti plaćeni.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »