Carinski zakon

Naknadno knjiženje

Član 259

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Kad iznos dažbina proizišlih iz carinskog duga nije proknjižen u skladu sa članom 258. ovog zakona ili je proknjižen u nižem iznosu od onog koji se potražuje, iznos duga ili njegov preostali deo proknjižiće se u roku od dva dana od dana kada carinski organ to utvrdi i bude u mogućnosti da izračuna stvarni dug i utvrdi dužnika (naknadno knjiženje). Ti rokovi mogu se produžiti u skladu s članom 258. ovog zakona.

Naknadno knjiženje se ne vrši, osim u slučajevima iz člana 255. stav 2. tač. 2) i 3) ovog zakona, kada:.

1) je prvobitna odluka da se dažbina ne knjiži ili da se knjiži ali u umanjenom iznosu od iznosa dažbine koji se zakonski potražuje doneta na osnovu propisa koji su naknadno poništeni sudskom odlukom;

2) iznos dažbine koji se potražuje nije bio knjižen zbog greške carinskog organa koju iz objektivnih razloga lice koje je dužno da izvrši plaćanje nije moglo da otkrije, pod uslovom da je to lice postupalo savesno i u skladu sa propisima u pogledu deklaracija.

Kada se preferencijalni status robe utvrđuje u okviru sistema administrativne saradnje, u koji su uključeni organi druge države, izdavanje uverenja od strane tih organa, ako se pokaže netačnim, predstavlja grešku koja objektivno nije mogla da se otkrije.

Izdavanje netačnog uverenja ne predstavlja grešku kada se uverenje zasniva na netačnom prikazivanju činjenica od strane izvoznika, osim kada je očigledno da su organi koji su ga izdali znali ili su trebali da znaju da roba nije ispunila zahteve propisane za preferencijalni status.

Smatra se da je lice koje je dužno da plati carinski dug postupalo savesno kada može da dokaže da je za vreme trgovinskih radnji vodilo računa o tome da uslovi za preferencijalni status budu ispunjeni.

Smatra se da lice koje je dužno da plati carinski dug nije postupalo savesno ako je u službenom glasilu objavljeno obaveštenje o postojanju sumnje u vezi sa pravilnom primenom preferencijala od strane države odnosno teritorije korisnice preferencijala.

Vlada propisuje do kog iznosa dažbina se ne vrši naknadno knjiženje carinskog duga.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »