Carinski zakon

Neodobravanje odloženog plaćanja

Član 265

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Carinski organ neće odobriti odloženo plaćanje za iznos dažbina koji se, iako povezan sa robom koja je prijavljena za carinski postupak koji za sobom povlači obavezu plaćanja takve dažbine, knjiži u skladu sa propisima koji se odnose na prihvatanje nepotpunih deklaracija, zbog toga što do isteka određenog roka deklarant nije dostavio potrebne podatke za konačno utvrđivanje carinske vrednosti robe ili nije dostavio podatke ili dokument koji je nedostajao prilikom prihvatanja nepotpune deklaracije.

Carinski organ može da odobri odloženo plaćanje u slučajevima iz stava 1. ovog člana kada se iznos dažbine koji treba da se naplati knjiži pre isteka roka od 30 dana od dana kada je bio knjižen prvobitni iznos za naplatu ili, ako nije bio proknjižen, od dana prihvatanja deklaracije koja se odnosi na tu robu. Dužina odlaganja plaćanja odobrena u takvim okolnostima ne prelazi rok koji je, u skladu sa članom 264. stav 2. ovog zakona, bio odobren u vezi sa iznosom dažbine koji je bio prvobitno utvrđen ili koji bi bio odobren da je iznos dažbine utvrđen u skladu sa zakonom bio knjižen prilikom prijavljivanja robe.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »