Carinski zakon

Plaćanje dažbina pre isteka roka

Član 266

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Dužnik može platiti celokupan iznos dažbine ili deo iznosa pre isteka roka koji mu je bio odobren za odloženo plaćanje.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »