Carinski zakon

Treće lice

Član 267

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Iznos dažbina može umesto dužnika platiti treće lice u skladu sa propisima.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »