Carinski zakon

Obračun kamate

Član 269

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ako iznos carinskog duga nije plaćen u propisanom roku, carinski organ obračunava kamatu na iznos duga, počev od dana dospelosti za plaćanje tog duga, po stopi jednakoj godišnjoj eskontnoj stopi centralne emisione banke uvećanoj za 15 procentnih poena, primenom konformne metode obračuna.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »