Carinski zakon

GLAVA V POVRAĆAJ I OTPUST CARINSKOG DUGA

Definicije

Član 272

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Povraćaj duga je potpun ili delimičan povraćaj naplaćenog carinskog duga.

Otpust duga je odluka o odustajanju od naplate celog duga ili dela duga ili odluke kojima se utvrđuje neosnovanost knjiženja celog duga koji nije plaćen ili njegovog dela.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »