Carinski zakon

Povraćaj carinskog duga kod poništavanja deklaracije

Član 274

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Carinski organ, na zahtev lica, koji je podnet u rokovima propisanim za podnošenje zahteva za poništavanje deklaracije, odobrava povraćaj carinskog duga, ako je deklaracija poništena, a dažbine plaćene.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »