Carinski zakon

DEO DEVETI PRODAJA CARINSKE ROBE I RASPORED PRIHODA

Prodaja carinske robe, propisivanje uslova i načina prodaje

Član 288

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Prodaja carinske robe vrši se posle ispunjenja uslova utvrđenih ovim zakonom, po pravilu, javnom prodajom.

Carinski organ može, bez javne prodaje, odmah prodati lako kvarljivu robu i žive životinje, zadržane u skladu sa odredbom člana 298. stav 6. ovog zakona.

Vlada propisuje bliže uslove i način prodaje carinske robe.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »