Carinski zakon

Plaćanje zatezne kamate

Član 301

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Na kaznu koja nije plaćena u roku naplaćivaće se i zatezna kamata. Carinski organ obračunava kamatu na iznos kazne, počev od dana dospelosti za plaćanje te kazne, po stopi jednakoj godišnjoj eskontnoj stopi centralne emisione banke uvećanoj za 15 procentnih poena, primenom konformne metode obračuna.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »