Carinski zakon

Promet robe sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija

Član 309

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Odredbe ovog zakona shodno se primenjuju i na promet roba sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija u periodu važenja Rezolucije Saveta bezbednosti broj 1244.

U skladu sa odredbom člana 58. stav 2. ovog zakona, Vlada utvrđuje carinske kontrolne punktove na kojima se vrše mere carinskog nadzora i carinske kontrole, odnosno vodi carinski postupak, u vezi sa primenom stava 1. ovog člana.

Vlada može utvrditi posebne uslove za vršenje prometa robe iz stava 1. ovog člana.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »