Carinski zakon

Utvrđivanje carinske vrednosti na drugi odgovarajući način

Član 45

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Carinska vrednost uvezene robe koja se ne može utvrditi u skladu sa odredbama čl. 39. do 44. ovog zakona, utvrđuje se na osnovu raspoloživih podataka u Republici Srbiji, uz primenu metoda usklađenih s principima i odredbama:.

1) Sporazuma o primeni člana VII Opšteg sporazuma o carinama i trgovini iz 1994. godine,

2) člana VII Opšteg sporazuma o carinama i trgovini iz 1994. godine,

3) ovog zakona.

Carinska vrednost, u skladu sa odredbama ovog člana, neće se određivati prema:.

1) prodajnoj ceni robe koja se proizvodi u Republici Srbiji;

2) sistemu koji omogućava da se u carinske svrhe prihvati viša od dve moguće vrednosti;

3) ceni robe na domaćem tržištu države izvoznice;

4) troškovima proizvodnje, osim obračunate vrednosti koja se utvrđuje za istovetnu ili sličnu robu u skladu sa odredbama člana 44. ovog zakona;

5) ceni robe namenjene izvozu u drugu državu, a ne za tržište Republike Srbije;

6) minimalnim carinskim vrednostima;

7) proizvoljnim ili nepostojećim vrednostima.

Uvoznik će, na sopstveni zahtev, biti obavešten u pismenom obliku o carinskoj vrednosti koja je utvrđena u skladu sa odredbama ovog člana i metodama koji su primenjeni za njeno utvrđivanje.

Carinska vrednost utvrđena u skladu sa odredbama ovog člana treba da se u najvećoj mogućoj meri zasniva na prethodno utvrđenim carinskim vrednostima. Metodi vrednovanja, koji se primenjuju u skladu sa ovim članom, su metodi navedeni u čl. 40. do 44. ovog zakona, a razumna odstupanja u njihovoj primeni moraju da budu u skladu s principima i odredbama navedenim u stavu 1. ovog člana.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »