Carinski zakon

Troškovi i izdaci koji ulaze u carinsku vrednost

Član 46

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Prilikom utvrđivanja carinske vrednosti, u skladu sa odredbama člana 39. ovog zakona, ceni koja je stvarno plaćena ili koju treba platiti za uvezenu robu dodaju se:.

1) troškovi do iznosa koji snosi kupac, a koji nisu obuhvaćeni stvarno plaćenom cenom ili cenom koju treba platiti za robu, i to:.

– provizije i naknade posredovanja, osim kupovne provizije (odnosno naknade koje uvoznik plaća agentu za usluge zastupanja u inostranstvu prilikom kupovine robe za koju se utvrđuje carinska vrednost);

– troškovi ambalaže, koja se radi carinjenja smatra jedinstvenim delom predmetne robe,

– troškovi pakovanja (radna snaga i materijal);

2) odgovarajući deo vrednosti robe i usluga koje je kupac isporučio neposredno ili posredno, bez naplate ili po sniženoj ceni, radi proizvodnje i prodaje radi izvoza u Republiku Srbiju do stepena do koga ta vrednost nije obuhvaćena stvarno plaćenom cenom ili cenom koju treba platiti:.

– materijala, komponenata, delova i sl. sadržanih u uvezenoj robi;

– alata, matrica, kalupa i sl. korišćenih u proizvodnji uvezene robe;

– drugih materijala utrošenih u proizvodnji uvezene robe i – projektovanja, razvoja, umetničkog rada, oblikovanja, planova i crteža urađenih van Republike Srbije neophodnih za proizvodnju uvezene robe;

3) naknade za korišćenje autorskog prava i licencne naknade za uvezenu robu čija se vrednost utvrđuje, a koje kupac mora da plati, bilo neposredno ili posredno, kao uslov za prodaju robe čija se vrednost utvrđuje, ako te naknade nisu uračunate u stvarno plaćenu cenu ili cenu koju treba platiti;

4) vrednost svakog dela prihoda od dalje preprodaje, raspolaganja ili korišćenja uvezene robe, koji prodavac neposredno ili posredno ostvaruje, i

5) troškove prevoza i osiguranja uvezene robe do mesta ulaska u carinsko područje Republike Srbije i troškove utovara, istovara i manipulativne troškove u vezi s prevozom uvezene robe do mesta unošenja u carinsko područje Republike Srbije.

Dodaci na stvarno plaćenu cenu ili na cenu koja treba da se plati uračunavaju se u skladu sa odredbama ovog člana, samo na osnovu objektivnih i merljivih podataka.

Prilikom utvrđivanja carinske vrednosti, u cenu koja je stvarno plaćena ili koju treba platiti, ne uračunavaju se nikakvi dodaci, osim onih koji su propisani ovim članom.

Izuzetno od stava 1. tačka 3) ovog člana u stvarno plaćenu cenu ili cenu koju treba platiti za uvezenu robu prilikom utvrđivanja carinske vrednosti ne uračunavaju se:.

1) naknada za pravo reprodukcije robe koja je uvezena u Republiku Srbiju;

2) plaćanja koja je izvršio kupac na ime prava distribucije ili dalje prodaje uvezene robe, ako ta plaćanja nisu uslov prodaje robe za izvoz u Republiku Srbiju.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »