Carinski zakon

Isporuka više vrsta robe koje podležu različitim stopama carine

Član 52

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Kada se isporuka sastoji od više vrsta robe koja podleže carinjenju po različitim stopama carine, ukupan iznos troškova koji se odnose na prodaju robe, kao i troškovi prevoza, osiguranja i isporuke obračunavaju se srazmerno vrednosti pojedinačne vrste robe.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, carinski organ može, na zahtev deklaranta, dodati troškove iz stava 1. ovog člana koji se odnose na nekoliko vrsta robe u jednoj isporuci, na vrednost robe za koju su uvozne dažbine najveće.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »