Carinski zakon

Preračunavanje strane valute

Član 54

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ako je za utvrđivanje carinske vrednosti neophodno da se iznos u stranoj valuti preračuna u dinare, strana valuta se preračunava u dinare prema zvaničnom srednjem kursu utvrđenom u skladu s propisima o deviznom poslovanju.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »