Carinski zakon

GLAVA V PRIVREMENI SMEŠTAJ ROBE

Privremeni smeštaj dopremljene robe

Član 75

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Roba dopremljena carinskom organu ima status robe u privremenom smeštaju sve dok joj se ne odredi carinski dozvoljeno postupanje ili upotreba (u daljem tekstu: roba u privremenom smeštaju).

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »