Carinski zakon

Mesto i obezbeđenje privremenog smeštaja

Član 76

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Roba u privremenom smeštaju može biti smeštena na mestu i pod uslovima koje je odobrio carinski organ.

Carinski organ može da zahteva od držaoca robe da položi obezbeđenje za naplatu carinskog duga koji može nastati na osnovu člana 239. ili člana 240. ovog zakona.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »