Carinski zakon

Postupanje s robom ako je prekoračen rok

Član 78

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ako, u roku iz člana 74. stav 1. ovog zakona nisu sprovedene neophodne formalnosti radi odobravanja carinski dozvoljenog postupanja ili upotrebe robe, carinski organ će bez odlaganja preduzeti sve mere za postupanje sa robom, uključujući i njenu prodaju.

Carinski organ može robu iz stava 1. ovog člana, na rizik i o trošku držaoca robe da premesti na drugo mesto koje je pod njegovim nadzorom, do regulisanja daljeg postupanja sa robom, odnosno do njene prodaje.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »